146 Thành Thái, P.12, Quận 10, TP.HCM

Mô tả
Sản phẩm

Nước thải bệnh viện là một trong những mối quan tâm, lo ngại sâu sắc đối với các nhà quản lý môi trường và xã hội, bởi vì chúng có thể gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nguy hiểm đến đời sống con người. Việc nghiên cứu tìm ra giải pháp công nghệ thích hợp để xử lý hiệu quả nước thải bệnh viện, đảm bảo các tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường đã được các nhà môi trường trong và ngoài nước quan tâm. Hiện nay, các nước trên thế giới đã ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ khác nhau để xử lý hiệu quả và an toàn nước thải bệnh bệnh, trên cơ sở đó, công ty Khoa học – Công nghệ Petech đã sản xuất ra dòng sản phẩm BioPactTM (Biological Compact Modules), Biofast AAO

Các
Dự án